Ogólnopolska Konferencja Naukowa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego pn.: „Koszty usług finansowych w świetle aktualnych wyzwań rynkowych. Prawo - praktyka - problemy - potrzeby - perspektywy”

Rejestracja
pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Wrocławskiego - udział BEZPŁATNY
Rejestracja zakończona 19.04.2018 10:00
Bez opłat
zakończona

przedstawiciele świata biznesu
Rejestracja zakończona 19.04.2018 10:00
250,00 PLN
zakończona

przedstawiciele urzędów, instytucji publicznych, uczelni - opłata standardowa
Rejestracja zakończona 19.04.2018 10:00
100,00 PLN
zakończona

reprezentanci podmiotów współpracujących oraz zaproszonych gości - udział BEZPŁATNY
Rejestracja zakończona 19.04.2018 10:00
Bez opłat
zakończona

studenci i doktoranci (spoza Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)
Rejestracja zakończona 19.04.2018 10:00
50,00 PLN
zakończona

Opis wydarzenia
Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. 

„Koszty usług finansowych w świetle aktualnych wyzwań rynkowych.
Prawo – praktyka – problemy – potrzeby-perspektywy”

organizowanej w dniu 20 kwietnia 2018r. przez  Instytut Nauk Ekonomicznych oraz Studenckie Koło Naukowe Rynku Finansowego „REK-FIN” i Naukowe Koło Ekonomistów przy współpracy Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów i Fundacji „MERCATUS ET CIVIS” na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Celem konferencji jest zaprezentowanie z różnych perspektyw i punktów widzenia, tj. nauk prawnych i ekonomicznych, doktryny, jak i praktyki rynkowej oraz organów i instytucji publicznych zapewniających ochronę klientom na rynku finansowym, istotnego problemu jakim jest odpłatność za świadczone przez instytucje finansowe usługi.

Konferencja obejmuje następujące obszary tematyczne:
-Charakter i rodzaje wynagrodzeń instytucji finansowych za świadczone przez nie usługi
-Obowiązki informacyjne instytucji finansowych wobec klientów w odniesieniu do odpłatności za świadczone usługi
-Problem kalkulowania wysokości wynagrodzenia instytucji finansowych za świadczone usługi, adekwatność i odpowiedniość pobieranych opłat i prowizji do ponoszonych kosztów
-Ograniczenia (nakazy, zakazy) dotyczące dopuszczalności pobierania i wysokości wynagrodzenia za usługi finansowe
–Wpływ prawa konsumenckiego i uprawnień konsumenckich na wynagrodzenie instytucji finansowych
-Wynagrodzenie instytucji finansowych a regulacje dotyczące zasad świadczenia usług finansowych
-Nieuczciwe praktyki rynkowe i problem misselingu na tle odpłatności za usługi finansowe -Publicznoprawna ochrona klienta na rynku finansowym w odniesieniu do problemu odpłatności za usługi finansowe
-Prywatnoprawna ochrona klienta na rynku finansowym w odniesieniu do problemu odpłatności za usługi finansowe.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest rejestracja do dnia 10 kwietnia 2018r. i wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przekazanie opłaty konferencyjnej w wysokości i na konto organizatora.

Termin i miejsce
Rozpoczęcie:
20.04.2018 09:00
Zakończenie:
20.04.2018 17:00

Konferencja odbędzie się w sali sali im. Witolda Świdy 2D w budynku D
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
przy ul. Uniwersyteckiej 7, 50-145 Wrocław

Strona wydarzenia:
http://www.mercatusetcivis.pl/konferencje-fundacji/

Udostępnij znajomym

Organizator

Fundacja "MERCATUS ET CIVIS"

ul. Piłsudskiego 28A, 33-100 TARNÓW

j.krol@mercatusetcivis.pl

601913417

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą Polityką Prywatności
pl